mobile-top

Om oss

Ny Kraft startade i februari 2012. Det ägs och drivs av Anna och Annika. Målet är att bedriva assistens enligt lagens intentioner och då erbjuda en personligare personlig assistans.

Vi, Anna och Annika, har båda många års erfarenhet av att arbeta med Socialtjänst och LSS-lagstiftningen på olika plan. Direkt med människor som behöver hjälp, som biståndshandläggare samt som enhetschefer i kommunal regi. Vi hjälper till vid ansökningar, överklagningar samt andra kontakter med myndigheter. Vi har ofta och gärna kontakt med kunder, företrädare och godemän.

Vi har fem arbetsledare på kontoret; Anna, Ann, Lena, Monica och Eva. De är både arbetsledare och löneadministratörer för ”sina” grupper. Arbetsledaren ansvarar för det löpande arbetet, möten, administration, stötta och uppmuntra och mycket mera.