Frågor och svar om servicetjänster

Nyckelhantering

 • Vi kan mot kostnad tillhandahålla en nyckelbox som vi sätter upp efter överenskommelse. Ni lägger nyckel i boxen innan vi kommer. Effektiv och smidig hantering där ni som kund har koll och tillgång till era nycklar. Kostnad för nyckelbox inkl. montering: 1200kr.
  Vid avslutat samarbete behåller ni boxen.
 • Ni lämnar en nyckel till oss som vi hanterar i låst skåp och med kvittens av mottagande samt dokumentation om uttag ur nyckel hos oss för servicebesök. Alla nycklar får ett ID som inte kan spåras till ert hem.
 • Digitala lås börjar komma mer och mer. Vi får antingen en kod eller meddelar när vi är på plats så ni kan låsa upp dörren.

Ombokning eller avbokning

 • Kontakta oss 1 till 4 dagar innan städtillfälle. Annars debiteras ni 50% av kostnaden. Avbokningen inom 24 timmar innan service debiteras ni 100% av avtalat belopp eller vid löpande debitering ett genomsnitt av tidigare alternativt vad er städning kostat mot fast pris.
  Läs mer under allmänna villkor.

Kan jag vara hemma under städningen?

 • Absolut. Viktigt är att vår personal kan jobba ostört och komma åt alla utrymmen för att hinna med den städning som är avtalad. Extra städmoment ska godkännas av arbetsledare och inte tas med personal på plats.

Jag har känsliga föremål i hemmet.

 • Vi skapar unik kundinformation för varje hem där information som ni delger oss kommer stå med. Ändras något med tiden meddela oss så uppdaterar vi er kundinformation.

Tar ni utdrag på er personal i belastningsregistret?

 • Vi gör en kontroll av alla våra medarbetare för att ni ska kunna vara säkra med våra tjänster.

Har personalen kollektivavtal.

 • All vår personal är anställda av Ny kraft och har kollektivavtal.

Vad händer om något går sönder?

 • Om något går sönder kommer vi meddela dig som kund för att hitta bästa lösning på det som hänt. Beroende på vad som hänt vidtas olika åtgärder. Vi har försäkringar som täcker upp för skador.

Kommer samma medarbetare till mig alltid?

 • Vi jobbar för att samma team alltid ska komma till dig. Vid sjukdom och semester kan vi komma att behöva skicka en annan medarbetare. Vill ni alltid ha samma kan städning behöva skjutas upp och tas en annan dag. Meddela oss vid start om ni enbart vill ha samma team som jobbar hos er.

Betalning

 • Vi skickar våra fakturor via e-post med 15 dagars betalningsvillkor. Infaller betaldatum på helgdag eller röd dag ska betalningen vara oss tillhanda dagen innan helgdag infaller.